Hundreds of chillies

เปรูเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศและส่วนผสมอาหาร จึงทำให้ประเทศเปรูนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแหล่งกำเนิดหลักของพริกหลากหลายชนิดหรือเปรียบเสมือน”บ้าน”ของพริกนั้นเอง เหตุผลที่ได้รับชื่อนี้ก็เพราะว่าภายในประเทศเปรูนั้นมีพริกมากกว่า300ชนิด จึงทำให้เป็นแหล่งจัดหาและจำหน่ายหลักของทางบริษัทเรา

พริกที่มาจากประเทศเปรู: Cayenne, Habanero, Amarillo, Limo, Ricotto, Panca, Charapita