เราหาซื้อพริกทั่วโลกเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้ผลิตทั้งรายเล็กและรายใหญ่

รูปแบบของผลิตภัณฑ์พริกมีผลกระทบต่อความเผ็ดร้อน สี รสชาติ และ ราคา เราจึงมีผลิตภัณฑ์เพียงแค่สามรูปแบบซึ่งก็คือแบบหมักหรือดอง น้ำพริกแบบบรรจุร้อน และ แบบอบแห้ง โปรดติดต่อเราหากคุณลูกค้าต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์พริกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของคุณ

Fermented Capsicum Range (with seeds)
Availability Name / Type Pack Size Code
Ready Green Habanero Mash 10/25/1000kg TCDHM02
Ready Red Tabasco Mash 10/25/1000kg TCDTM02
Ready Naga Jolokia Mash 10/25/1000kg TCDJM06
Ready Scotch Bonnet Mash 10/25/1000kg TCDSM01
Ready Trinidad Scorpion Mash 10/25/1000kg TCDSM02
Ready Chipotle (EU Anthaquinone safe) 10/25/1000kg TCDCM04
Fermented Capsicum Range (without seeds)
Availability Name / Type Pack Size Code
Ready Amarillo Mash 10/25/1000kg TCDAM02
Ready Carolina Reaper Mash 10/25/1000kg CRCRM01
Ready Cayenne Mash 10/25/1000kg TCDCM01
Pause Green Habanero Mash 10/25/1000kg TCDHM02
Ready Red Jalapeño Mash 10/25/1000kg TCDJM04
Ready Green Tabasco Mash 10/25/1000kg TCDTM01
Ready
Hot Filled Capsicum Range
Availability Name / Type Pack Size Code
Ready Amarillo Paste 15kg CHILP04
Stop Arnaucho Chilli Aseptic Paste 15kg CHILP07
Stop Limo Aseptic paste 15kg CHILP03
Stop Mochero Chilli Aseptic Paste 15kg CHILP05
Pause Malagueta Chilli Aseptic Paste 15kg MALAG01
Pause Aji Panca (red) Paste 15kg CHILP10
Ready Aji Rocoto (red) Paste 15kg CHILP02
Stop Yellow Charapita whole chillies in brine 15kg CHILB02
Stop Red Charapita whole chillies in brine 15kg CHILB01
Stop White Charapita whole chillies in brine 15kg CHILB03
Thai Products
Availability Name / Type Pack Size Code
Pause Prik Jin Da (green) 20kg GCHPR01
Pause Prik Jin Da (red) 20kg TCDPM03
Stop Prik Kee Nu Suan (green) 20kg TCDPM01
Stop Prik Ka Reing (green) 20kg TCDOM02
Dehydrated Product Range
Availability Name / Type Pack Size Code
Amarillo Chilli
Pause Whole (stemless) 5kg YEWHD01
Ready Powder 25kg CHIPY01
Ancho Chilli
Ready Whole (stemless) 5kg ACHWH01
Ready Flakes 3-6mm 4 x 5kg ACHGR02
Stop Granules 1-3mm 4 x 5kg ACHGR03
Ready Powder 4 x 5kg ACHPD01
Ready Powder ST 22kg ACHPD04
African Birds Eye (Piri Piri) Chilli
Ready Whole stemless ST 25kg CHILL02
Pause Flakes 4-9mm ST 25kg PIRFL01
Ready Powder ST 25kg PIRPD01
Bullet Chilli
Ready Whole (Stemless) 5kg BCHWH01
Stop Flakes 3-6mm 20kg BCHGR01
Stop Powder 25kg BCHPD01
Cascabel Chilli
Ready Cascabel (whole) 5kg CCHWH01
Chiltepin Chilli
Chipotle Chilli (EU Anthraquinone safe – UK smoked)
Ready Granules 1-3mm ST 15kg TCDCP02
Ready Powder ST 15kg TCDCP01
De Arbol Chilli
Ready Whole stemless 5kg ACHWH02
Stop Flakes 3-6mm 4 x 5kg ACHGR01
Stop Granules 1-3mm 4 x 5kg ACHGR04
Ready
Guajillo Chilli
Stop Whole stemless 5kg GCHWH02
Stop Flakes 3-6mm 4 x 5kg GCHGR01
Stop Granules 1-3mm 4 x 5kg GCHGR02
Stop Powder 4 x 5kg GCHPD01
Habanero Chilli
Ready Whole stemless 5kg HCHWH01
Ready Flakes 3-6mm 3 x 5kg HCHFL01
Ready Powder 4 x 5kg HCHPD01
Isot Chilli (Urfa)
Ready Granules 1- 3mm 25kg ICHWH01
Red Jalapeño Chilli
Stop Mexican flakes 3-6mm 4 x 5kg JALRD01
Pause Mexican granules ST 1-3mm 22kg JALGR07
Ready Mexican powder ST 22kg JALPD03
Ready
Ready
Green Jalapeño Chilli
Stop Mexican granules 1-3mm ST 22kg JALGR08
Pause Mexican powder ST 20.5kg JALPR04
Stop Chinese granules ST 9kg JALGR05
Ready
Mulato Chilli
Pause Whole Stemless 5kg MCHWH01
Pause Flakes 3-6mm 4 x 5kg MCHFL01
New Mexican Chilli
Ready Whole Stemless 5kg TCHWH01
Ready Granules 3-6mm 4 x 5kg TCHGR01
Ready
Pasilla Chilli
Ready Whole Stemless 5kg PCHWH01
Stop Granules 3-6mm 4 x 5kg PCHGR03
Ready
Ready Whole Stemless 5kg CFCWH01
Ready Powder 20kg CFCPD01